Öğrenci Koçluğu

Bireyi tanıma,

- Öğrenme yöntemlerini ve bireysel özelliklerini ortaya çıkarma,

- Etkili, sistemli ve verimli çalışmayı sağlama,

- Başarıyı engelleyen unsurları ortadan kaldırma,

- Özgüveni arttırma,

- Eğitim kurumu, aile ve birey arasındaki uyumu sağlama…