Bilgi eksikliğini en aza indirip, konulara olabildiğincehâkim olmaları sağlayarak, sınav kaygısını öğrencilerde azaltırız.

Satranç geometri ve görsel sanatlar gibi derslerde başarıoranını büyük ölçüde arttırır çünkü; yapılan araştırmalara göre görsel zekâyıgeliştirebilmenin en önemli yollarından bir tanesi satranç oynamaktan geçer. 

Okulda verilen ödevlerin ve öğrenilen konuların sıcağısıcağına pekiştirilip eksik kalan yanlarını anında tespit eder ve eksikkonuları gideririz.

Kağıt kalem kullanmadan parmaklarıyla 2-3 haneli sayılarlasaniyeler içerisinde işlem yapabilmelerini sağlar ve konsantrasyonlarını üstdüzeye çıkarırız.

Yaşayarak ve yaparak öğrenmeyi temel alarak iletişimbecerilerini, yaratıcılığı, hayal gücü ve empati yeteneği kazandırırız.

Öğrenme ve öğretme aşamasında bilginin algılanmasını sağlayanen önemli etken dikkattir. Motivasyon ise insanları harekete geçirerek çalışmaazmini yükseltir.  Motivasyonu yüksektutarak dikkati doğru yöne çekip bilgiye ulaşmanızı sağlarız.