Drama Eğitimi

Çocukta var olan potansiyeli harekete geçirerek, yaratma cesareti sağlar. Yaratıcı Drama çocuklarımızın yaratıcılık ve estetik algısını, moral değerlerini, sanat anlayışını ve hayal gücünü geliştirir. Klasik öğrenim sistemlerinin aksine, eleştirel düşünme, olayları değerlendirme, grupla karar verme ve yeni çözümler üretme yeteneğini en üst seviyeye çıkartır. Bunun neticesi olarak, sosyal gelişim ve birlikte çalışma, iletişim, problem çözme, dil, dinleme, empati becerileri de gelişmiş olur.

Çocukların kişisel yeteneklerini daha erken ortaya çıkarmak ve bunun yanı sıra diğer insanlar ile iletişim kurmak için gereken becerileri kazanabilmesi için eğitimlerine ek olarak yaratıcı drama kurslarında da faydalanabilirsiniz. Yaratıcı dramanın kişiye kazandırdığı en önemli etkilerden birisi de özgüven kazanmak ve bununla birlikte empati kurma yeteneğini de geliştirmektedir.

Sadece çocuklarda değil genç ve yetişkin olan kişilerde de ortam ile veya çevre ile kurulan ilişkilerin sağlıklı olması için yaratıcı drama eğitimleri büyük bir katkı sağlamaktadır. İçsel olarak yaşanan her duygunu doğru ve dozunda aktarılması için alınacak eğitimler sonrasında öfke kontrolü de sağlanmaktadır.

Çocuklar için verilen yaratıcı drama kurslarında herhangi bir ayrım yapılmadan çocukların tüm oyunlara katılması sağlanarak ayrım farkının da ortadan kalkması sağlanmaktadır. Düşüncelerin açıkça söylenmesi yönünde verilen eğitimler sayesinde herhangi bir olay karşısında bile sakin fakat mantıklı bir tutum sergilenmesi öğretilmektedir.

Özellikle içine kapanık veya öfke kontrolü sağlayamayan çocuklarda yaratıcı drama eğitimleri büyük bir gelişme sağlayacaktır. Gerek çocuklar için gerekse yetişkinler için verilen yaratıcı drama kursları sonrasında kişinin her ortamda kendisine güvenini kazanması ve kendini daha rahat hissetmesi aşılanmaktadır.

Özellikle sosyal gelişimlerin tamamlanmasında yaratıcı drama büyük bir katkı sağlamaktadır. Toplum önünde rahatça konuşabilme ve bununla birlikte düzgün bir diksiyon ile topluma hitap edebilme yetenekleri de yaratıcı drama kursları sırasında oynanan ve herhangi bir senaryoya sahip olmayan doğaçlama gelişen oyunlar ile geliştirilmektedir.

Kalabalık bir ortamda kendini sorgulama dersleri ile kendi yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin farkına varılması sağlanan çocuklar yaratıcı drama dersleri le daha pratik düşünme yeteneğine de sahip olmaktadırlar. Sorulan her soru karşısında çekinmeden cevap verebilme, empati kurma, pratik çözüm yolları bulabilme ve öfke kontrolü yapabilme ile daha sağlıklı bireyler yetiştirilmektedir.

Yaratıcı drama eğitimi sonrasında kişiler hayatları boyunca fırsatın kendilerine gelmesini beklemezler. Aksine pratik düşünme ve hayat karşısında profesyonel bir doğaçlama tekniği kullanarak gerek özel gerekse iş yaşamlarında fırsatları kendileri yaratırlar. Kişinin elindeki imkânlar ile neler yapabileceği ve mantıklı düşünme için yapılması gerekenler yaratıcı drama kursları içinde verilen çeşitli dersler sayesinde ortaya çıkmaktadır.

Yaratıcı Dramanın Faydaları
  • Doğduklarından bu yana sahip oldukları ama otoriter eğitim sistemi ve yaşam koşulları nedeniyle gittikçe körelen yaratıcılıklarını geliştirmek için önemli bir araçtır.
  • Yaratıcı dramanın ne olduğu ve ne olması gerektiği üzerine değişik fikirler bulunmaktadır. Aslında yaratıcı drama amaç olarak bu olaya katılanların kendi deneyimlerini içeren yaratıların ortaya çıkarılmasını öngören bir drama biçimidir.
  • Yaratıcı drama’da esas olarak olayın yaratılış süreci üzerinde durulur. Yaratıcı drama çalışmalarında “yanlış” yoktur. Hayvanlar konuşabilir; çocuklar uzayda dolaşabilir, gökyüzü yeşilken, çimler mavi olabilir.
  • Yaratıcı drama çocuğun kişiliği için bir gelişme ve pekiştirme aracıdır.
  • Yaratıcı drama, güzellikleri ve çirkinlikleri karmaşık bir bilmece halinde sunan yaşama, çocuğun hazırlıklı olmasını sağlar.
  • Yaratıcı drama yoluyla çocuk, duygularının daha çok farkında olduğu gibi duygularının ifadesinde, denetiminde ve yaratıcılık konusunda çok önemli yetiler kazanır.
  • Kendisinin anlaşıldığını ve kabullenildiğini hisseden çocukta, kendine güven duygusu daha güçlü olarak pekişir. İşte bu güven, onun ilerideki hayatının başarı garantisi olacaktır.
  • Yaratıcı drama, çocuğun problem çözme yeteneğini geliştirir; hayalden gerçeğe, gerçekten hayale sağlıklı geçişi anında yaparak, kişisel gelişimine düşünsel ve estetik değerler katar. Çocuğa, mutlu ve insiyatif sahibi bir birey olma yolunu açar.
  • Yaratıcı drama ile çocuk, insan ilişkilerini yönlendirebilecek temel yetileri kazanarak; evrensel değerlerle ve bilinçaltı ile gereğince tanışmış olur.